You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Privacy

Lees hier ons privacy statement

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Hof Leskensdaele (hierna “wij”) met adres Edingseweg 580 – 9500 Geraardsbergen is eigenaar van de website www.hofleskensdaele.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Hof Leskensdaele/Het Kleinste Hof gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.


Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
Hof Leskensdaele is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.hofleskensdaele.be (hierna: “de Website” of
www.hofleskensdaele.be) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.hofleskensdaele.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Hof Leskensdaele/Het Kleinste Hof, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.


Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Hof Leskensdaele verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Hof Leskensdaele. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.

Hof Leskensdaele  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat Hof Leskensdaele doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Hof Leskensdaele verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

-       Categorie 1 (aanmaken account) De gegevens die we hieronder bijhouden zijn persoonsgegevens m.n. je  voornaam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land), geboortedatum, geslacht, je  interesses (qua vakantieverblijf, activiteit en faciliteiten), datum van creatie, datum van laatste aanpassing, laatste inlogdatum, actieve taal bij het aanmaken van een profiel en het beheer van een account op de Website. In de account wordt je  boekingsgeschiedenis bijgehouden. 

-       Categorie 2 (registratie nieuwsbrief) Je  e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.

-   Categorie 3 (aankoop cheque) Je  aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website.

-     Categorie 5 (boeking logies) Je  e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.

-       Categorie 6 (contactaanvraag logies) Je  e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als je kiest om een account te maken en categorie 3 als je kiest voor de nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag op de Website.

-    Categorie 7 (reviews) Je  boodschap, e-mailadres, voornaam, familienaam, score op ligging, score op hygiëne, score op onthaal, score op comfort, score op eten, reisgezelschap bij het plaatsen van een review op de Website.

-  Categorie 8 (dynamische formulieren). Je  voornaam, familienaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, eventueel antwoord wedstrijdvraag, eventueel antwoord schiftingsvraag (eventueel ook de gegevens uit categorie 3 bij een nieuwsbriefinschrijving) bij het invullen van een dynamisch formulier (vb wedstrijdformulier).

-   Categorie 10 (controle spam) Je  IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URL) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam. 

- Categorie 11 (beeldmateriaal) We kunnen gebruik maken van het beeldmateriaal van beveilingscamera’s in ons logies.

- Categorie 12 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

 

 

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

-       Categorie 1 Het beheer van je  account op de Website met het oog op het gebruik van onze webshop en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. En indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.

-       Categorie 2 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.

-       Categorie 3 en 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

-       Categorie 5 en 6 Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

-       Categorie 7 Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van bvba Broodcooren om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

-       Categorie 8: Je contacteren i.k.v. een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

-       Categorie 9 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Hof Leskensdaele om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

-       Categorie 10 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Hof Leskensdaele om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

-       Categorie 11 Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Hof Leskensdaele.

-       Categorie 12 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

-       Categorie 13 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Hof Leskensdaele om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

 

Toelating voor verwerking

Als Hof Leskensdaele je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Hof Leskensdaele  jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

 

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

 

 

Je rechten

·         Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die Hof Leskensdaele over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Hof Leskensdaele verwijderd worden.

 

·         Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. 

Als je de informatie van Hof Leskensdaele  niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail (info@hofleskensdaele.be) of per brief (Edingeseweg 580 – 9500 Geraardsbergen) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

 

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

 

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

·         Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 

·         Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere

verantwoordelijken over te dragen.

 

·         Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het

recht om die toestemming in te trekken.

 

·         Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@hofleskensdaele.be, per post Edingeseweg 580 – 9500 Geraardsbergen of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website.

 

·         Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Hof Leskensdaele via info@hofleskensdaele.be of (054/32.41.06. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

 commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je

een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-

toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens

verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade

die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de

persoonsgegevens.

 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.hofleskensdaele.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hof Leskensdaele.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: maart 2019

  • Edingseweg 580
    9500 Geraardsbergen (Viane)
    +32 (0)54 32 41 06